Online elsősegély tanfolyamok

Az elsosegelyonline.hu az elsosegely.hu oldal alodalának tekintendő, önálló domain névvel rendelkező e-learning portál.

Az elsosegely.hu  oldal alapítói olyan egészségügyi dolgozók (orvos, mentőtiszt) és pedagógusok, akik évtizedek óta azon munkálkodnak, hogy ráébresszék az embereket az egészségvédelem fontosságára, hogy ezáltal életminőség-javulást érjenek el.

Tevékenységeink az egészségfejlesztés és egészségvédelem valamennyi területét érintik. Az oktatás mellett rendezvényszervezés (versenyek, egészségnapok) és egészségtervek készítése a leggyakoribb feladatunk. Szakértői csoportunk részt vesz szakanyagok elkészítésében, illetve lektorálásában, továbbá tudományos publikációk és könyvek fűződnek nevükhöz. Szoros kapcsolatot ápolunk nem csak a hazai társszervekkel és oktatási intézményekkel, hanem a határon túliakkal is szerte a világon. Részt vettünk több hazai és nemzetközi felmérés kidolgozásában, illetve elemzésében.

Mind az egészségügy, mind az oktatás területén nyomon követjük és továbbadjuk a legújabb eredményeket, módszereket. Mindig figyelembe vesszük az életkori, társadalmi és egyéb helyi viszonyokat. Ennek köszönhetően az óvodától és közoktatástól kezdve az egyetemeken és kutatóintézeteken át képzéseinkkel jelen vagyunk a munkahelyeken, a szabadidőközpontokban, sportlétesítményekben, de az egészségügyi intézményekben is.

Jelentős szerepet vállaltunk az elsősegélynyújtás Nemzeti alaptantervbe történő beépítésében, megalapítottuk az elsősegélyoktató pedagógusok képzési rendszerét, létrehoztuk a hátrányos helyzetű kistérségek és intézmények támogatói rendszerét, ezáltal kedvezményes vagy ingyenes pedagógusképzéseket, iskolai/intézményi elsősegélyoktatásokat végzünk.


Céljaink

Társadalmi

- elsősegélyismeretek népszerűsítése saját honlapunkon és youtube cstornánkon
- képzések laikusok számára
- az elsősegélynyújtás fontosságának népszerűsítése rendezvényeken, médiában
- tudástesztek összeállítása
- filmek készítése

Oktatási

- aktív részvétel az elsősegélyoktatásban
- kiemelt terület az elsősegélynyújtást oktató pedagógusok képzése
- a baleseti-szimulációs oktatás jelentőségének hangsúlyozása
- iskolai tantervek, óratervek készítése
- iskolai tankönyvek, munkatankönyvek, segédanyagok fejlesztése
- módszertani segédanyagok oktatóknak, pedagógusoknak
- versenyszervezés
- hátrányos helyzetű kistérségek oktatási támogatása

Szakmai

- szakanyagok publikálása
- felmérések készítése és elemzés
- hazai és nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás, együttműködés


Célközönség

Az elsosegely.hu célközönsége a teljes lakosság, ezen belül kiemelt szerephez jutnak az elsősegélyoktatásban tevékenykedő pedagógusok és egészségügyi dolgozók. Háttér anyagokat szolgáltatunk társintézményeknek, továbbá a hazai felnőtt lakosságnak. Prioritást élvez a serdülő és fiatalkorúak felvilágosítása, azon belül is az elsősegélyismeretek megalapozása, melynek egyik részterülete a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó közúti elsősegély vizsgára történő felkészítés.